Druhý ročník Dne HBC Plzeň se opět vydařil! Ve sportovním víceboji zvítězil tým červených

V sobotu 25. června se na hřišti za hokejbalovou halou uskutečnil druhý ročník Dne HBC Plzeň. Také druhý ročník rozhodně splnil očekávání a sportovní prostor zaplnila zdravá soutěživost a spousta zábavy. Na své si přišli také rodiče hráčů, kteří mohli napodobit své ratolesti a změřit síly ve střelecké soutěži.

Sportovní víceboj začal krátce po deváté hodině. Proti sobě zápolila tři družstva, každé po patnácti plzeňských hokejbalistech, vždy od minipřípravky po A-tým. Týmy vedli hráči extraligového A-týmu a rovněž dámy na pozicích vedoucí týmu. Černý tým soutěžil pod vedením Tomáše Majera a Pavlíny Ptáčníkové, na červené dohlíželi Ondřej Benedikt a Radka Fričová, modrý tým měli po patronátem Vlastimil Pavlečka a Markéta Dvořáková.

Na hladký průběh pak dohlíželi trenéři a pánské osazenstvo vedoucích družstev. Pozice organizátora a hlavního rozhodčího opět náležela Pavlu Moláčkovi, místopředsedovi klubu. Ten také spolu s předsedou klubu zahájil Den HBC Plzeň úvodním slovem.

Poté již došlo na sportovní zápolení. Týmy soupeřily v řadě rozdílných disciplín. Nechyběl tradiční štafetový běh, opičí dráha, hod na koš, či fotbalový kop. U některých disciplín měli soutěžící dostavení se štěstěnou, jelikož průběh hry velice závisel na číslech, které ukáže hrací kostka. Kapitáni v závěru čelili otázkám, které prověřili znalosti o jejich týmu. Vzhledem k jejich úspěšnosti lze tvrdit, že Den HBC Plzeň tak opět utužil vzájemné vztahy hráčů napříč kategoriemi a ideální příležitost k vytvoření vazeb tak byla více než využita.

Během celého dne byl k dispozici catering od společnosti Plzeňské stravování, kterému velel Martin Zrna, v současnosti útočník plzeňského B-týmu. Catering měl na pilno zejména během přestávek mezi soutěžemi. V jedné z nich se ovšem téměř kompletní osazenstvo přesunulo do sektoru střílny, kde změřily síly rodiče hráčů. Šest tatínků a tři maminky soutěžily za týmy jejich ratolestí. Výsledky se pak promítly do závěrečného losování, které trojici týmů přiřadilo finální body.

Před druhou hodinou pak došlo k finálnímu setkání pořadatelů a soutěžících. Byly vyhlášeny celkové výsledky. O nesmírné vyrovnanosti, která celý Den HBC Plzeň provázela, svědčí to, že opravdu až náhodný los určil celkové pořadí. Modrý a černý tým se nakonec musely spokojit se stříbrnými, respektive bronzovými medailemi. Pro zlaté „placky“ si přišel tým červených pod vedením Ondřeje Benedikta.

Předsednictvo klubu pak všem zúčastněným poděkovalo, nejen za účast na Dni HBC Plzeň, ale také za sezónu 2021/22, která byla opět (byť jen krátce) poznamenaná covidovými restrikcemi. Speciálního dík pak patřil třem ženám v pozici vedoucích týmů. Vítězný, červený, tým pak měl exkluzivní přístup k cennému artefaktu. Mohl se z blízkosti setkat s bronzovou medailí z hokejového MS 2022 z Tampere, kterou na Den HBC Plzeň přivezl kustod českého týmu a bývalý brankář A-týmu Petr Šulan.

Druhý Den HBC Plzeň lze považovat za uvavřený. A jak jej viděl nejvýše postavený, hlavní rozhodčí Pavel Moláček? „Druhý ročník akce Den HBC se povedl, opět jsme byli svědky úžasného nasazení soutěžících. Skvěle fungovali kapitáni z A týmu a také nehrající kapitánky. Letos nám přálo počasí, nebylo takové horko jako loni a déšť se spustil až po skončení soutěží a vyhlášení výsledků. Jen mě mrzí trochu nižší počet členů v týmech, který byl částečně způsoben účastí některých hráčů dorostu a juniorky na přípravných kempech reprezentace. Velký dík patří všem trenérům a vedoucím týmů, kteří se zapojili v roli rozhodčích a pořadatelů. Těším se za rok na třetí ročník. A pokusím se opět připravit nějaké nové soutěže,“ uzavřel spokojený místopředseda klubu.

FOTOGALERIE